En ingenjör som fightas för klimatet

Det här är Katarina Lindh Weibull, som är 34 år och jobbar som Range Engineering Leader på IKEA. Katarina tog sin civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi 2013 på Chalmers Tekniska Högskola. På fritiden blir det helst tid med familj och vänner. Matlagning, träning och yoga är också några av Katarinas intressen. Vi ställde några frågor om utbildning och att vara kvinna i teknik- och ingenjörsyrkena.

 

Hur var det på din utbildning, var ni färre kvinnor och påverkade det dig på något sätt?

Vi var ca 1/4 kvinnor om jag minns rätt. Det var tillräckligt många för att jag inte skulle känna mig ensam som kvinna och för att jag skulle trivas. Jag har flera nära tjejkompisar från studietiden, kanske skapade det ännu starkare band mellan oss att vi var i minoritet. Professorerna och doktoranderna som undervisade oss var dock i klar majoritet män. I efterhand kan jag nog tycka att tjejerna i klassen tog och fick mindre utrymme under lektionerna, speciellt i stor grupp.

 

Hur ser det ut på din arbetsplats, är den jämställd?

Ja! På min arbetsplats (som är en del av IKEA) är 49 % av de anställda kvinnor och 44 % av chefspositionerna innehas av kvinnor (siffror sep 2019 – aug 2020). Men utöver siffrorna så är det kulturen som jag anser är jämställd. Jag har aldrig uppfattat att det skulle vara svårare för mig att göra karriär för att jag är kvinna och har många fantastiska kvinnliga förebilder omkring mig.

 

Vilken är, enligt dig den största myten om en karriär i ingenjörs- och teknikbranschen?

Svår fråga... kanske att du behöver vara duktig på och/eller intresserad av tekniska apparater?

 

Vad skulle du ge för råd till ditt 15-åriga jag om val av utbildning och karriär?

Välj det du hade du tyckt skulle vara kul att jobba med, då är det större chans att du blir bra på det också. Samtidigt är det mer dynamiskt idag och man kan till viss mån ändra bana tills man hittar sitt kall senare också, så var det för mig.

 

Har du några visdomsord till de som läser på ingenjörs- eller teknikutbildning idag?

Vet inte om det är visdomsord, men eftersom jag brinner för hållbarhet vill jag understryka hur viktiga ingenjörer/tekniker är för arbetet att ställa om till ett klimatneutralt samhälle. Så ta chansen att påverka!

 

Vad tror du är nyckeln till en mer jämställd teknikbransch?

Visa på hur teknikbranschen kan påverka områden som jag vet många kvinnor brinner för, som tex hållbarhet. Civilingenjörsutbildningarna leder också ofta till ledarpositioner och där tror jag på att lyfta fram andra typer av ledarskap än de traditionellt manliga. På IKEA pratar vi mycket om autentiskt ledarskap. Att våga vara sig själv och ta beslut med både hjärta och hjärna.

 

Kommentarer

Lämna en kommentar

Din kommentar kommer att revideras av webbplatsen om det behövs.

Avbryt